หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ กพฐ./อดีตเลขาธิการ กอศ. เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่ โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

Alisa Pratumpo