ผอ.สพป.เลย เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน นายอาคม
สีพิมพ์สอ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย3 นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย ของ สพป.เลย เขต 3