สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพป.มหาสารคาม เขต 3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต 3