งานมหกรรม OPEN HOUSE 2023 LOVING & LEARNING COMMUNITY @TUNU


วันที่ 14 กุมภุมพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Open House 2023 Loving & Learning Community @TUNU ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมชาย ไชยพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และนายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน สถาบันการศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับงานมหกรรม Open House 2023 Loving & Learning Community @TUNU ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้าน ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองศิษย์เก่า ในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพด้วยนโยบายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย “การใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อน” ตามแนวทางการขับเคลื่อนของ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ เป็นการแสดงผลงานการดำเนินงานของโรงเรียน และทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เห็นการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือนำผลงาน องค์ความรู้ มาจัดแสดงในวันนี้

ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ มหกรรมร้านค้านักเรียน 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ จำนวน 31 ร้านค้า การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ “เพชรพระเกี้ยวน้อย” การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฮีโร่ของเมืองไทย” แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง แข่งฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้นำกิจกรรมและผลงานมาแสดง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร เขื่อนสิริกิติ์ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สถานีเพาะชำกล้าไม้อุตรดิตถ์ แลธโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเอกชน รวม 18 แห่ง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ และเป็นประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดห้องสมุด TUNU E-Library อาคารราชพฤกษ์