สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนและนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

Alisa Pratumpo