บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ร่วมรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยถือป้ายเชิญชวนบุคลากรภายในสำนักงานเขตและผู้มาติดต่อราชการ และผลิตคลิปเชิญชวนประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางต่างๆ โดยขั้นตอนการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีดังนี้

1.ออกไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8.00 นถึง 17.00 นาฬิกา

2.ตรวจสอบสถานที่ลงคะแนนจากหนังสือที่ กกต. ส่งไปที่บ้าน หรือตรวจสอบสถานที่ลงคะแนนด้วย Application Smart vote

3.อย่าลืมพกบัตรประชาชนไปด้วย หรือใช้ใบขับขี่ พาสปอร์ต หรือบัตรข้าราชการ แทนได้

4.ก่อนเข้าคูหาตรวจสอบรายชื่อตนเอง และเบอร์ผู้สมัครและพรรคอีกครั้ง

5.ตรงไปหาเจ้าหน้าที่เซ็นชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือรับบัตรเลือกตั้ง

6.ได้รับบัตรแล้วห้ามฉีก เนื่องจากผิดกฎหมายเลือกตั้งอาจได้รับโทษจำคุกและปรับ

7.เดินเข้าคูหามองซ้ายขวาว่าไม่มีใครแอบดู เพราะกฎหมาย การลงคะแนนเสียงต้องเป็นความลับ

8.จับปากกาทำเครื่องหมายกากบาทเพียงอันเดียว หากกามากกว่า 1 ช่องหรือทำเครื่องหมายอื่นถือว่าเป็นบัตรเสีย

9.สิทธิ์บัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายแล้วห้ามถ่ายรูป

10.พับบัตรเลือกตั้งเดินไปที่กล่องหย่อนด้วยตัวเอง