สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งมอบกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ส่งมอบกระดาษคำตอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี  ทะนอก มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ส่งมอบกล่องกระดาษคำตอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ประกอบด้วย กล่องกระดาษคำตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๑๐ กล่อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๙๐ กล่อง มีนักเรียนที่เข้าสอบและขาดสอบ ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสอบ จำนวน ๓,๑๕๒ คน ขาดสอบ จำนวน ๑๖๐ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าสอบ จำนวน ๑,๑๔๒ คน ขาดสอบ จำนวน ๙๗ คน โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยาน (ธนกฤต ปัจจัย : ภาพ)