การประชุมการพิจารณาข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) สพป.เลย เขต 2

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ