การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน (นักเรียนอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 2

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการรับนักเรียนอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2