สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียตริศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม