สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจและติดตาม การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมโกสัมพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3