สพม.เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ และนางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ สนามสอบโรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดยมีนายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี และคณะผู้บริหารโรงเรียนนำตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบ ทั้งนี้ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการทดสอบ มีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 802 คน ห้องสอบ จำนวน 23 ห้อง