สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การอบรมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะ ตามโครงการองค์กรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการอบรมฯ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวจันทิมา อยู่ถมสังข์ นายปิติเกียรติ โปร่งฟ้า และนายศิริชัย แก้วพวงคำ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มาบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ คัดแยกขยะ และหลักการของ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ การสร้างมูลค่าจากขยะลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในสำนักงานและในครัวเรือน