การแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มีจำนวนห้องสอบ 13 ห้องสอบ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ และคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบในรอบที่สองต่อไป