สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากทุกเขตทั่วประเทศ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร