สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ต้านภัยยาเสพติด ปี 2566

นายทง อยู่คง ปลักอาวุโสอำเภอวังทอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2566โดยมี นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดินทอง