สพป. ชบ.3 : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนบ้านบางเสร่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน และโรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยประธานศูนย์สอบย่อย ประธานสนามสอบ คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการประสานงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการจัดสอบ ซึ่งการดำเนินการทดสอบมีระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566