ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินแก่ครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(จนท.ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ซึ่งบ้านเกิดเพลิงไหม้ทั้งหลัง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งบ้านหลังนี้มีผู้อาศัยอยู่จำนวน 14 คน (เครือญาติ 3 ครอบครัว) ซึ่งมีเด็กนักเรียน เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.เทพสถิต จำนวน 5 คน  เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จำนวน 2 คน ในการนี้  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยศูนย์เฉพาะกิจ คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 )มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5,000 บาท แก่ครอบครัวนักเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะยากไร้และมีความจำเป็นจากเหตุอัคคีภัยดังกล่าวไว้เป็นเบื้องต้น โดยมี นางยินดี เบียดนอก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และคณะครูร่วมรับมอบ