จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 71

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพหลัก และ สพป.อุบลราชธานี เขต 2-5 ร่วมเข้าประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว/CR ศน.จินตนา ดอกพุฒ ภาพ