“สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

         นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 2/2566) ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  มีนายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม  โดยได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นก่อนดำเนินการประชุม