ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับการประเมินรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผอ.ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. ณ ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว/CR ศน.อัญชลี ไชยกาล ภาพ