นักเรียนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู รับมอบทุนทุนการศึกษาคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 32 ทุน จากกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 โดยกรมทหารราบที่ 8 มอบทุนการศึกษาคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ  จำนวน 32 ทุน มูลค่า 256,000 บาท ตามโครงการพี่ทหารสานฝัน สร้างโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พันเอกณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการพี่ทหารสานฝัน คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ ครูนะ (ศักดิ์ครินช์ จงหาญ) จำนวน 32 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม  เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พันโท คมศักดิ์ พราวศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ว่าที่ ร้อยตรี วีระสกุล บุราณรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู นายพงษ์ศักดิ์ แก้ววังชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม  กล่าวว่า สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการพี่ทหารสานฝันกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้  และได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม  ในการวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น

……………………………………………..

ขอขอบคุณภาพข่าวจากนางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม