สพป.ชบ.3 : เชิญนายอำเภอบางละมุงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าพบนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี