ผอ.สพป.กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในอำเภอเกาะลันตา

นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23-24  กุมภาพันธ์ 2566  ที่ผ่านมา ตนพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน  ณ โรงเรียนในอำเภอเกาะลันตา  ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดูแลความปลอดภัยของนักเรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ ซึ่งเป็นภัยที่ทุกคนต้องช่วยกัน “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” โดยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด โรงเรียนบ้านร่าหมาด และโรงเรียนบ้านร่าปู  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสังกาอู้ โดยนายจำนูญ หนูโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลันตา ประธานอำเภอเกาะลันตา พร้อมผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 4 โรงและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการรจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน