สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย เขตพื้นที่สุจริต

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายสุวัฒน์ ซิ่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา เพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและแนะนำบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่พนักงานพิมพ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3