สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการประเมินพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการประเมินพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (Hight Scope) และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2652