สพป.ลพ. เขต 1 คัดเลือกนักเรียนที่จะรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ส.โนตานนท์

นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่จะรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ส.โนตานนท์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมืิ่อวันที่ 25 มีนาคม 2562