สพป.ชบ.3 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศน์ รับฟังนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยก่อนการเริ่มประชุม นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ อาคารโดม โรงเรียนบ้านทุ่งคา