ผ้าป่าสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อสมทบทุนจัดทำป้ายสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงาน และปรับปรุงห้องประชุม

วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จัดงานผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดทำป้ายสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงาน และปรับปรุงห้องประชุม โดยมีนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการจัดงาน ผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและน้ำใจจากคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้มองเห็นความสำคัญในครั้งนี้ ยอดผ้าป่ารวมกว่า 841,479.50 บาท