สพป.ลพ. เขต 1 เปิดตลาดนัดวิชาการและการเกษตร โรงเรียนวัดสันคะยอม

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานโครงการตลาดนัดวิชาการและการเกษตร ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกด้วย ณ โรงเรียนวัดสันคะยอม อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562