โรงเรียนบ้านริมใต้คว้ารองชนะเลิศอันดับ 3 วิ่ง 31 ระดับประเทศ

ทีมนักเรียนวิ่ง 31 ขา โรงเรียนบ้านริมใต้ ทีม A คว้ารองชนะเลิศอันดับ 3 วิ่ง 31 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขันสพฐ. เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ทำสถิติเวลาที่ทำได้ 8.89 วินาที เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 สนามกีฬาหัวหมาก (สนามฟุตบอล 1 ) การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บ.นัติมอเตอร์ จำกัด

การแข่งขัน สพฐ.- เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14ภายใต้แนวคิด “กีฬาเยาวชน สร้างความสามัคคี สร้างผู้นำ” ที่เฟ้นหาทีมเยาวชนไทยทั่วประเทศที่มีความสามัคคี ผูกขาวิ่งประชันฝีเท้าด้วยความพร้อมเพรียงและรวดเร็ว จำนวน 30 ทีมจาก 4 ภาค ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ เพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง สถานศึกษา และวงศ์ตระกูล โดยทีมโรงเรียนบ้านริมใต้ แชมป์ภาคเหนือ 3 สมัย เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว คว้ารองชนะเลิศอันดับ 3 ทำสถิติเวลาที่ทำได้ 8.89 วินาที

ทีมโรงเรียนบ้านริมใต้ ประกอบด้วย นายสายัญ  กันธิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอนประกอบด้วย  1.นายดนุดิจ  สายเกิด  2.นายประดิษฐ  ชัยสาร 3.นายพิสันต์  จันต๊ะพิงค์  นักกีฬาจำนวน 35 คน ประกอบด้วย 1.เด็กหญิงอัยริษา  ไชยยศ 2.เด็กหญิงอรทัย  อุดมทรัพย์ 3.เด็กชายจักราวุธ ชาญวิเศษ 4.เด็กชายศิวกร  วงค์หาร5.เด็กชายนฤเบศ สุรินทร์ 6.เด็กหญิงรมยกร คุณหาร 7.เด็กชายณัฏฐพล คำหวาย 8.เด็กชายกีรชกรณ์ ศิระณุวัฒน์ 9.เด็กชายกตัณน์ นรสิงห์ 10.เด็กชายเทพฤทธิ์ คำศรีพล 11.เด็กชายปฏิภาณ สายปัญญา 12.เด็กชายสราทิศ โทผาวงษ์ 13.เด็กชายธีรภัทร แสนบาง 14.เด็กชายผดุงพงษ์ มอนอัฐ 15.เด็กชายฐานพัฒน์ สายเขียว 16.เด็กชายธเนศพล จันทร์โท 17.เด็กชายรัชชานนท์ อุ่นบ้าน 18.เด็กหญิงทักษวดี วงค์แหลมทอง 19.เด็กชายนเรศ มาลอม 20.เด็กชายฌานวัฒน์ สมคำแดง 21.เด็กชายธนภัทร ชัยวุฒิ 22.เด็กชายนัฐศักดิ์ ศรีทอง 23.เด็กชายมโนมยา มโนราช 24.เด็กชายปณชัย ทิมวงศ์ 25.เด็กชายพิชชากร วรพัฒน์รัตนกูล 26.เด็กหญิงนันท์นภัส ภัทรพงค์พิทักษ์ 27.เด็กหญิงวิลาสินี ลือชา 28.เด็กชายกิติการ์ ปันต๊ะแก้ว 29.เด็กชายศิระ หมื่นเจริญ 30.เด็กชายปรเมศวร รุ่งแกร 31.เด็กชายเสฏฐวุฒิ แก้วพินิจ 32.เด็กหญิงอินทรฉัตร ปัญญาพีระพล 33.เด็กชายคณินทร์ ดีคาบาเลส 34.เด็กชายธัญพิสิษฐ์ วงค์รังษี 35.เด็กชายกีรชกรณ์ ศิระณุวัฒน์