นักเรียน ร.ร.สันทรายหลวง คว้ารองชนะเลิศประกวดหนังสั้น ระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนสันทรายหลวงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น Shot Film โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีสำหรับเด็กไทยได้แสดงศักยภาพทางด้านทักษะการใช้Digital Technology การสื่อสาร  และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

*** เชิญชมหนังสั้นเรื่อง “มนต์เวียงพงค์” ผลงานนักเรียน ร.ร.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองแชมป์ประเทศไทย ประกวดหนังสั้น ของกระทรวงดิจิทัล : https://www.youtube.com/watch?v=SJWjXkeGRoo&app=desktop

ทีมภาพยนตร์สั้นจากโรงเรียนสันทรายหลวง ชื่อทีม Sansailuang Film  ประกอบด้วย ด.ช.มังกร กู่คำ,  ด.ช.รุ่งสุริยา พูลศิริ, ด.ญ.พลอย ปู่เฮง  และ ด.ญ.เยียง อินพรหม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีคุณครูภาวินี  สิงคราช  เป็นครูที่ปรึกษาในการส่งเข้าประกวดครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีจากนายมานพ  กันโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่อยู่ความสำเร็จครั้งนี้ และนำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่