งานนิทรรศการ “การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (PROJECT APPROACH” โรงเรียนวัดท่าตำหนัก สพป.นครปฐม เขต 2