สพป.พัทลุง เขต 2 จัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ของเครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์