สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1