สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 13/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 13/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ในการนำเสนอข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน สู่นโยบาย เป้าหมายเดียวกัน โดย มีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการ จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.