สพป.มหาสารคาม เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 นำคณะบุคลากรในสังกัดดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) และพบปะบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต 3