โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพุน  เขต 1  ให้การต้อนรับนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สามารถพัฒนาทักษะของตนเอง จนนำไปสู่การอ่านออกและเขียนได้ในที่สุด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมี นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ภาคีเครือข่าย คณะครู นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ