สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.มหาสารคาม เขต 3 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมี นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่องความสำคัญของ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3