สพป.มหาสารคาม เขต 3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลักฐาน/เอกสาร ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ในฐานะประธาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลักฐาน/เอกสาร ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 1) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม