สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านหนองเกิด

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานอาชีพ ตามวิถีหนองเกิด ในการนี้ได้ กล่าวอวยพรให้ให้แนวคิดทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนที่จบการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์จากฝีมือเด็กนักเรียนอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านหนองเกิด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562