การอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน อย.น้อย และ บวร.ร โรงเรียนบ้านลานแหลม สพป.นครปฐม เขต 2