จัดกิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน สร้างอาชีพ มีรายได้ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป.นครปฐม เขต 2