สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒