สพป.ลำพูน เขต 1 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสัมฤทธิเจ้าหน้าที่งานการเงินและพัสดุ

ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการอบรมพัฒนาเสริมสร้างสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการเงินและครูผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีนางนิตยา ปารมี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน