รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” เข้ารับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เข้ารับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2566 ในงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 132 ปี ณ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งงานในครั้งนี้เป็นการมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ที่ได้ทำคุณประโยชน์ สนับสนุนกิจการหรือราชการของกระทรวงยุติธรรม