ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รับการให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รับการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 6 จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  (Coaching Team) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ เป็นประธานกรรมการ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ และว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง เป็นกรรมการ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2