สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) โดยดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติของ ก.ค.ศ. และ สพฐ. สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2