สพป.ตรัง เขต 2 ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข คุณภาพระดับเงิน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 มอบหมายให้ นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวให้แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา คุณภาพระดับเงิน จำนวน 13 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง