สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ผอ.กลุ่มนโยบายแผน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมรับการตรวจราชการและต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง  ลงพื้นท่ี่ตรวจราชการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมี นายสมเกียรติ  แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ,ผอ.สพม.เขต 30,ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,2  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 เขต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน